no images were found

Národný park Paklenica je druhy národný park v Chorvátsku, vyhlásený už 19. Októbra 1949., iba niekoľko mesiacov po NP Plitvické jazera. Treba povedať, že Paklenica prvýkrát bola vyhlásená národným parkom už v roku 1929. Základným fenoménom NP Paklenica sú lesy a geomorfologické zvláštnosti parku. V južnej časti Velebita, v Paklenice, prejavuje sa výnimočne bohatstvo lesov, najmä lesy čierneho bóra. Živica vytekajúca z čierneho bóra sa nazýva paklina, a po tom je národný park Paklenica dostal svoje meno. Tu je habitat endemickej byliny chorvátskeho mena „pljeskarica“ (arenaria orbicularis) a iných bylinových a zvieracích druhov, tiež plný sutinových úlomkov.
http://www.paklenica.hr np-paklenica@zd.t-com.hr Tel.: 00385 / 23 / 369-155, 369-202, 369 -803 (Ulazna recepcija Parka)