Park Narodowy, chorwacki park narodowy, ogłosił w dniu 9 czerwca 1999. roku. Różnorodność zjawisk krasowych oraz roślin i zwierząt są tylko częścią specjalny charakter całego obrazu. Wewnątrz parku znajduje się ścisły rezerwat i Różański Różański Cook, Jaskinia Łukasza - jeden z najgłębszej jaskini na świecie (odkryte w 1999 roku.), Botaniczny Rezerwat "Visibaba" siedliska endemiczne chorwackiego sibiraea ust Sibiraea altaiensis ssp. Chorwat. ), rezerwat leśny Borov góry, botanicznych rezerwat Zavizan Balinovac-pra-włosy i słynny Velebit ogród botaniczny. W skrajnym południu istnieje specjalna rezerwa leśnej roślinności Stirovaca. Park jest okrąża z licznych szlaków turystycznych, najbardziej znany szlak Premuzic. W parku jest 109 m² / km. Wirtualna wycieczka Velebit.
www.np-sjeverni-velebit.hr/ npsv@np-sjeverni-velebit.hr tel.: 053 665 380